Empresa Vigilància (Serveis)

20/05/2015

Empresa dedicada a serveis de vigilància i seguretat, es van identificar les palanques del negoci, fent un seguiment sistemàtic de les mateixes. En paral·lel es va impartir formació de Control de gestió a la propietat. A més s'han creat eines de càlcul de pressupostos i de càlcul de rendibilitat per servei.