Distrib. Begudes (Comercial)

20/05/2015

Formació personalitzada pel departament comercial d'una empresa distribuïdora de productes. Quan portem a terme formació in Company recomanem utilitzar la mateixa informació de l'empresa, ja que és la que els equips hauran de gestionar. Es va realitzar una fase de categorització dels clients, anàlisis de rutes, rànquing de clients i productes, per vendes i marges. Utilitzem el role play per què els participants simulin diferents situacions que es poden trobar com comercials.