Business School (Formació)

20/05/2015

Hem creat el Programa d'Alta Direcció per Pimes PADpime, orientat a donar formació a empresaris, directius, comandaments intermedis i en general persones amb responsabilitats dins de l'àmbit de l'empresa. Eminentment pràctic i proper a la problemàtica actual de les empreses.