Entitat Esportiva (Esport)

- 20/05/2015 Club esportiu de primer nivell, va contractar els nostres serveis per professionalitzar la gestió del club, vàrem millorar la relació amb les Institucions Publiques...
+ info

Coaching esportiu

- 20/05/2015 Acompanyem a l'equip en la definició dels objectius de la temporada, augmentant el compromís, la implicació i la cohesió.
+ info

Business School (Formació)

- 20/05/2015 Hem impartit ponències a La Fundacio Universitaria als diferents MBA de Direcció General, Direcció Comercial, Direcció d´Empreses Esportives...
+ info

Empresa Vigilància (Serveis)

- 20/05/2015 Empresa dedicada a serveis de vigilància i seguretat, es van identificar les palanques del negoci, fent un seguiment sistemàtic de les mateixes.
+ info

Coaching d'equips (Cítrics)

- 20/05/2015
Empresa amb centres de treball repartits per la geografia espanyola, a on hi havia problemes d'alineament estratègic, de comunicació interna, de coordinació...

+ info

Instruments Musicals (Fabricant)

- 20/05/2015 Empresa fabricant d'Instruments musicals, a partir de la informació disponible ens vàrem generar eines de planificació de la producció...
+ info

Alimentació (Comercial)

- 20/05/2015 Empresa amb diferents punts de venda repartits per Catalunya, es van dissenyar les eines de control necessàries per poder conèixer, la rendibilitat de cada botiga...
+ info

Executiu

- 20/05/2015 Hem acompanyat a empresaris, comandaments intermitjos, així com d'altres persones alienes al món de la empresa en la consecució dels reptes tant professionals com personals...
+ info

Informatic-Tecnologica (Serveis)

- 20/05/2015 Funcions pròpies de la Direcció General, assumint la responsabilitat sobre totes les àrees, donat el caire eminentment tecnològic dels equips...
+ info

Alimentació (Fabricant)

- 20/05/2015 Projecte per el qual es van crear tots els escandalls de producció dels productes de venda, imputant tots els costos...
+ info

Distrib. Begudes (Comercial)

- 20/05/2015 Formació personalitzada pel departament comercial d'una empresa distribuïdora de productes. Quan portem a terme formació in Company recomanem utilitzar...
+ info

Hosteleria i restauració (Comercial)

- 20/05/2015 Grup empresarial que volia gestionar el canvi d'empresa familiar a negoci familiar i vàrem contractar els nostres serveis per ajudar-los en aquesta tasca...
+ info

Aïllaments (Comercial)

- 20/05/2015 Projecte per empresa de nova creació a on vàrem establir la estratègia de la companyia, el pla d’acció comercial i el control econòmic...
+ info

Business School (Formació)

- 20/05/2015 Hem creat el Programa d'Alta Direcció per Pimes PADpime, orientat a donar formació a empresaris, directius, comandaments intermedis...
+ info